Valttikortti
telakka-alalle 1.6.2022

Laivanrakennusalalle on tulossa lakimuutos, jonka mukaan myös telakoilla työskentelevillä tulee jatkossa olla, rakennusalan tapaan, kuvallinen veronumerollinen henkilötunniste. Laki astuu voimaan 1.7.2022.

laivanrakennusala_square-header_valttikortti

Mitä laki muuttaa Valttikortissa?

Rakennusalan työntekijöitä on koskenut jo vuodesta 2014 velvollisuus kuulua rakennusalan veronumerorekisteriin ja pitää näkyvillä kuvallista, rekisteröidyn veronumeron sisältävää henkilötunnistetta. Nyt samanlainen velvollisuus laajenee laivanrakennusalalle 1.7. voimaantulevan työturvallisuuslain muutoksen myötä. Vastuu Group on tarjonnut yhteneväisiä henkilötunnisteita jo yli 500 000 rakennusalan työntekijälle, ja olemme yhdessä laivanrakennusalan kanssa suunnitelleet uudistusta Valttikorttiimme siten, että sitä voi käyttää jatkossa lain vaatimalla tavalla myös laivanrakennusalalla.

Valttikortti tulee olemaan myös laivanrakennusalalla luotettava henkilötunniste, joka takaa rakennusalan tavoin esimerkiksi sen, että Valttikortilla oleva työntekijän veronumero on ilmoitettu laivanrakennusalan veronumerorekisteriin. Alan toiveiden mukaisena uudistuksena kortilla tulee jatkossa näkymään myös, onko työntekijä ilmoitettu veronumerorekisteriin rakennusalan, laivanrakennusalan vai molempien alojen puolelle. Tämä on nähtävissä korttiin painettavien logojen muodossa tai lukemalla tieto Valttikortin lukijalla.

Laivanrakennusalalle yhteensopivia Valttikortteja on mahdollista tilata 1.6.2022 lähtien.

Ohjeet Valttikortin tilaamiseen

Näin otat Valttikortin käyttöön telakalla

Korttien tilaaminen tapahtuu Vastuu Groupin Ilmoita-palvelusta:

1. Ilmoita itsesi tai työntekijäsi Verohallinnon laivanrakennusalan julkiseen veronumerorekisteriin, johon Suomessa telakka-alueella tai rakennustyömaalla työskentelevän henkilön tulee kuulua.

2. Tämän jälkeen sinun tulee luoda yrityksellesi yritystili.

3. Siirry yritystilillä Ilmoita-palveluun ja lisää niiden työntekijöiden tiedot, joille haluat tilata Valttikortteja.

4. Tallenna tiedot ja lisää kuvat erikseen.

5. Tiedot menevät tallennuksen jälkeen ensin Tarkastamatta-tilaan ja henkilön kuuluminen laivanrakennus- tai rakennusalan julkiseen veronumerorekisteriin tarkistetaan. (Tarkistus tehdään reaaliajassa, mutta laivanrakennusalan veronumerorekisterin kohdalla ensimmäisen kerran vasta 1.7.2022. Varmista siis, että veronumero- ja työntekijän nimitiedot ovat varmasti oikein)

6. Odota, kunnes tiedot on tarkistettu ja henkilön status on muuttunut Ilmoitettu-tilaan.

7. Kun henkilön status muuttuu Ilmoitettu-tilaan, voit aloittaa varsinaisen Valttikorttien tilaamisen.

Tilaa Valttikortit

Jäikö vielä kysyttävää? Ota meihin yhteyttä.

Voit ottaa meihin yhteyttä lomakkeen kautta tai olla suoraan yhteydessä henkilöihin, joiden yhteystiedot löydät alta. 

{% endraw %}