luotettava-kumppani-vihrea.png

Bli en Pålitlig Partner!

Lättaste sättet att sköta de lagstadgade skyldigheterna med en gång.

Pålitlig Partner Finland

Årsavgift (12mån) 

115 €

+ moms, medlemskapet är inte bundet till kalenderåret.


Som medlem i vissa förbund eller organisationer får du rabatt på våra tjänster. Medlemsrabatten beaktas automatiskt vid faktureringen. 

Kontrollera din rabatt här.

luotettava-kumppani-bg5.jpg

Fyll i fullmakten och bli medlem!

Genom att fylla i fullmakten ger du Vastuu Group rätten att inhämta och uppdatera all information som krävs enligt beställaransvarslagen. De lagstadgade skyldigheterna fastställs i Lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006). Du kan fylla i fullmakten på nätet eller skriva ut den och skicka den till oss per e-post. Om du vill kan du posta fullmakten och bilagorna, vi betalar postavgiften. 

Bli medlem

Fyll i fullmakten på nätet, (på finska) skriv ut den och skicka den undertecknade fullmakten till oss per brev eller e-post.

Bli medlem här

Fyll i PDF fullmakten, skriv ut den och skicka den undertecknade fullmakten till oss per brev eller e-post.

luotettava-kumppani-p4.jpg

Pålitlig Partner Sverige

200 € /årsavgift + moms.

Om det finländska företaget är ett utländskt samfund eller en filial bör företaget fylla i fullmakter för bägge företagen.

Exempel: Det finländska företaget fyller i Pålitlig Partner Finland fullmakten och det svenska bolaget fyller i Pålitlig Partner Sverige fullmakten.

Information för Svenska företag


Uppdatering av informationen

Ditt företags Pålitlig Partner-rapport publiceras i tjänsten genast då fullmakten har registrerats. Ifall det saknas någon information har rapporten tolkningen "Information saknas".

Uppgifter från Skatteförvaltningen uppdateras i tjänsten inom ca. en vecka och uppgifter om pensionsförsäkring inom en månad. 

Bifoga följande information för att rapporten ska ha statuset “OK” genast:

 • Ingen anställd arbetskraft
  • ett högst 10 dagar gammalt intyg över betalda skatter
 • Anställd arbetskraft
  • ett högst 10 dagar gammalt intyg över företagets ArPL- försäkring och betalningar.
  • ett högst 3 månader gammalt intyg över lagstadgad olycksfallsförsäkring
  • information om var ditt företags arbetshälsovård är arrangerad.
  • information om vilket kollektivavtal ditt företag följer

Intygen fås från Skatteförvaltningen och de respektive försäkringsbolagen.


Vi vill göra det så lätt som möjligt att bli medlem i Pålitlig Partner -tjänsten. Ring oss så hjälper vi dig!

Vi hjälper dig gärna att fylla i fullmakten.

VastuuGroup_LUOTTAMUS_transparent

tel. 0600 301 349

Vastuu Group Oy – Fullmaktstjänsten (kostnad 1,52 €/min + lna)

pålitlig_partner_logo

Visa att du är en Pålitlig Partner. Läs vår marknadsföringsguide, och ta logon i bruk!

Läs marknadsföringsguiden      Ladda ner logon

hr.jpg

Kundtjänst

0600 301 339

kundservice@vastuugroup.fi

hr.jpg